Naturreservatet 40 år

OBS! SITTOGLO är flyttat från lördag 7 maj till söndag 8 maj på Midsommarberget. Detta pga väderprognosen innehåller regn på lördagen.


ANGARNSSJÖÄNGENS NATURRESERVAT FYLLER 40 ÅR 2022  och

DEN BIOLOGISKA MÅNGFALDENS DAG SÖNDAGEN 22 MAJ 2022


Brun kärrhök Angarnssjöängen Kenneth Olausson

Angarngruppen firar dagen i samarbete med Länsstyrelsen Sthlm och Världsnaturfonden WWF.

Aktiviteter mellan 10.00 och 14.00

Dagen inleds med tal av  Angarngruppens ordförande Gunnar Hesse och Vallentuna kommuns kommunalråd Parisa Liljestrand. Vid vindskydden.

Länsstyrelsen informerar om naturreservatet vid vindskydden. Korvgrillning.

Världsnaturfonden WWF informerar och guidar om Biologiska mångfalden vid Midsommarberget. Läs mer i rutan längre ner.

Vallentuna kommun informerar om Naturkartan och naturupplevelser runt om i kommunen och bjuder in till dialog inför restaureringen av Gävsjön.

Angarngruppens värdar i gula västar berättar om och visar på fåglar och annat som värden behärskar. Är rörliga mellan vindskydden, Byksberget och Midsommarberget.

Parkering vid Örsta. Följ P-värds anvisningar. Extra p-plats tillgänglig. Vindskydden med grillplats ligger nedanför backen i Örsta.

Missa inte den Biologiska mångfaldens dag söndagen den 22 maj i Angarnssjöängen

NYA FÅGELBOSTÄDER UPPSATTA. I går, 25 april sattes ytterligare tio nybyggda fågelholkar upp vid Angarnssjöängen. Platsen denna gång var den östra delen av Klosterbacken och bostäderna är avsedda främst för mesar som blåmes och talgoxe samt svartvit flugsnappare.

Stefan Paulin har (som vanligt) varit husbyggare; med vid själva uppsättandet var dessutom Christer Christensen och undertecknad.

En bra mycket äldre holk tillverkad av en björkstam hittades nerramlad och är nu reparerad, återuppsatt och redo för något fågelpar, som söker ett s.k. charmigt boende.

Gunnar Hesse text foto. (Publ.2022-04-26)


AKTUELLA AKTIVITETER

Onsdag 4 maj. MÅNADSRUNDA. Samling vid Örsta 07.30. Värd Karin Hendahl.

Lördag 7 maj. Söndag 8 maj Ändrad tid. SITTOGLO på Midsommarberget. Bara lyssna och titta. Kan det bli fler än 90 arter? Kom och gå när du vill. Toppen bemannad 00.00-14.00. Värd Stefan Paulin.


Läs om att vi behöver inventerare i förra inlägget.

Aprilväder

Inventerare sökes till inventering av Angarnssjöängen (Publ.2022-04-11)

Sedan 1978 har Angarnssjöängens våtmarksfågelfauna inventerats årligen.

Det har under våren blivit akut brist på personer som kan delta i detta viktiga arbete för övervakning av miljön i sjöängen, skapa underlag för skötsel av sjöängen mm.

Det mest tidskrävande är inventeringen av sjöfåglar som innebär att inventeraren genomför en inventeringsrunda i veckan från slutet av april till början av juni. En inventeringsrunda innebär att inventeraren till fots går runt hela sjöängen och noterar vilka sjöfåglar som finns.

Det finns även ett stort behov av att inventera andra arter som inte kräver en lika omfattande insats.

Är du intresserad att göra en insats kontakta snarast Svante Söderholm 0734-40 16 58 svantesoderholmSE@gmail.com

Med vänliga hälsningar Svante Söderholm för Angarngruppens styrelse.


Att det är vårväder med snö,  smältvatten och höga vattennivåer (10,04 m.ö.h.) märktes inte minst på aprilrundan. Spångarna slutar eller börjar med eroderade vattenhål, svåra att hoppa över. Men många arter blev det. Och en hel runda gjordes. Den här gången beskriven av Tryggve Engdahl

 


Årsmötet 2022 Du kan läsa om hur det gick i förra inlägget. Se länk ”Så blev det” nederst.


Boka redan nu söndag 22 maj. Naturreservatet fyller 40 år och vi uppmärksammar Biologiska mångfaldens dag. I samarbete med Länsstyrelsen och Världsnaturfonden. Se mer i programmet.

 

 

 

 

 


Missa inte  Eldoradot Angarnssjöängen Fotoutställning Kulturhuset Vallentuna. Naturfotografer – Angarnssjöängen visar sina bästa bilder i samarbete med Angarngruppen. Måndag 6 juni – 20 augusti

 


AKTUELLA AKTIVITETER

Onsdag 4 maj. MÅNADSRUNDA. Samling vid Örsta 07.30. Värd Karin Hendahl.

Lördag 7 maj. SITTOGLO på Midsommarberget. Bara lyssna och titta. Kan det bli fler än 90 arter? Kom och gå när du vill. Toppen bemannad 00.00-14.00. Värd Stefan Paulin.

Så blev det

Årsmötet 2022 är avklarat och och så här blev det.

Många små ansikten och namnrutor bildade en mosaik av årsmötesdeltagare på bildskärmarna. Det digitala mötesrummet var redo. Ordföranden Gunnar Hesse öppnade mötet. 23 medlemmar lades till röstlängden.

Efter en del formalia lästes valda delar av verksamhetsberättelsen och redovisades räkenskaperna för det gångna året. Revisorn drog kortversion av sin berättelse. Resultat- och balansräkning och disposition av årets resultat fastställdes. Styrelsen fick återigen ansvarsfrihet för föregående års förvaltning.

Därefter var det dags för valberedningens förslag till styrelse och revisorer.

Ordförande Gunnar Hesse. Vice ordförande Ulric Ilvéus. Kassör Stefan Paulin.

Övriga ledamöter: Helena Bonnevie, Tryggve Engdahl, Jens Johansen, Björn Nordling, Svante Söderholm, Mattias Ödevidh. Alla omval. Kenneth Olausson nyval.

Revisor Rolf Lindskog. Revisorssuppleant Anita Melinder.

Förslaget godkändes.

Nästa punkt var styrelsens förslag till valberedning.

Ordförande och sammankallande Per Gullberg. Övriga ledamöter Rolf Andersson (omval). Christer Christensen (nyval).

Förslaget godkändes.

Årsavgiften fastställdes till oförändrad.

Vattenrallen tilldelades i år Karin Hendahl med motiveringen: ”Karin Hendahl tilldelas i år Vattenrallen, Angarngruppens vandringspris, för att under sina tio år som styrelseledamot aktivt och framgångsrikt arbetat för ett större engagemang inom föreningen för botanik och biologisk mångfald, med kommunikation med existerande och potentiella medlemmar, rekrytering av nya medlemmar samt dokumentation i olika former av föreningens verksamhet.”

Till sist styrelsens förslag till stadgeändringar.

  1. Andra årsmötesbeslutet godkändes.
  2. Första årsmötesbeslutet godkändes.

Inga övriga ärenden. Ordförande tackade deltagarna och mötet avslutades.

Dokumentunderlag till årsmötet


Boka redan nu söndag 22 maj. Naturreservatet fyller 40 år och vi uppmärksammar Biologiska mångfaldens dag. I samarbete med Länsstyrelsen och Världsnaturfonden. Se programmet.


AKTUELLA AKTIVITETER

Onsdag 6 april. MÅNADSRUNDA. Samling vid Örsta 07.30. Värd Per Gullberg.