Ett jubileumsår är slut …

… nu ser vi fram mot nästa skådarår.

Året slutar som vanligt i december. Ovanlig var däremot sommaren som bidrog till att hela sjöängen blev torrlagd. Korna gick ohämmat tvärs över mittdiket. Dammluckan var ju också öppen för att underlätta grävningarna vid Lundbydammen som blev klar till hösten. Där behölls en bra vattennivå som i våras drog till sig en del rariteter. En i Grävlingholmen diskret placerad plattform, utökar nu skådningsmöjligheterna över vattenmosaiken. Länsstyrelsen har utfört flera stora arbeten under året. Läs mer.

   Kommer bofinken att ta över som traditionell julfågel? Apropå sommaren och klimatet. Det mycket intressanta föredraget KLIMATFÖRÄNDRINGAR och GLOBAL OMSTÄLLNING – från domedag till möjligheternas agenda av Johan Kuylenstierna, som Vallentuna SNF arrangerade, drog många åhörare till Kulturhuset Vallentuna. Också från Angarngruppen. Det ser dystert ut, men det finns hopp var Johans budskap. Mycket händer i positiv riktning. Det gäller att det är bredd i engagemanget. Allt hänger ihop. BildEtapp1 Lundbydammen 14 maj 2018.

Angarngruppen har ju jobbat i 50 år med en i globala sammanhang liten pöl. Men vi har genom åren trott på vikten av att bevara och underhålla en för fåglarna viktig rast- och häckningsplats. Vi ser också vikten av att människor kommer ut och får möjlighet att lära sig om sammanhangen. Natur, kultur och biologisk mångfald. Det senare har vi satsat mer på under jubileumsåret genom Bioblitz och Nattlys. Klicka på blå länkar och läs mer.

Träget arbete i 50 år måste ju firas. Beskrivs här. Det mångåriga arbetet för Angarnssjöngens bästa, resulterade i Världsnaturfondens ”Årets miljöhjälte 2018”. Mer om det.

Sist men inte minst en av de aldrig indragna månadsrundorna. Läs Björn Nordlings skildring och se Roffe Anderssons bilder av decemberrundan.

Och snart kommer

 

KOMMANDE AKTIVITETER

Onsdag 2 januari. MÅNADSRUNDA. Samling vid Örsta 08.30. Värd Ulric Ilvéus.

Lördag 19 januari. ÖRNKOLLEN! En exkursion väster om Örsundsbro runt Landbergaslätten och Rydaslätten m.fl. Målart är övervintrade kungsörnar. Vi samlas 07.30 vid infartsparkeringen ca 100 m norr om Vallentuna station vid Korallens vårdcentral. Där lastar vi in oss i så få bilar som möjligt, då det ibland är svårt att parkera i målområdet, speciellt om det är mycket snö. Vi åker tillsammans till Hårbyparkeringen vid Hjälstaviken och möter vår lokala guide Dan Henriksson. Ta med varma kläder, då det ibland kan bli långa stunder av väntan på rovfåglarna.  Föranmälan krävs ifall vi med kort varsel behöver ställa in exkursionen på grund av dåligt väder. Anmälan sker till Ulric Ilvéus på telefon 073-96 00 557 eller via mejl ulric  @ ilveus.se

Foto 1-3+5 Roffe Andersson