Vi kikar på kameror och BIOBLITZ

Ett 30-tal besökare kom för att rådgöra med proffsen från Gunnar Olsson Foto.
Vanligaste frågeställningar, här anpassade till Angarngruppens medlemmar – Vilken tubkikare är det som passar mina behov bäst?


När jag står här vid Örsta grillplats, så vill jag se vilka fåglar som är nere vid Lundbydiket. Vilken tub passar då med tanke på att den får inte vara för tung att bära? Tubkikare visavi kamera med kraftigt objektiv, eller foto genom tuben? Och vad kostar det? Prova skåda fågel i tub, lockade flera barnfamiljer. Önskemål om åldersanpassad skådning på någon söndag framfördes av en förälder under tiden som barnen fick god handledning av nästa generation Gunnar Olsson Foto.
Arrangemanget avslutades med bästa fototillfälle – fyra havsörnar högt över Örstaåkern. Alla linser vändes mot skyn Ansvarig från Angarngruppen Roffe Andersson. Henrik och Mattias från Gunnar Olsson Foto var nöjda över ett väl genomfört arrangemang. Text o bild Karin Hendahl

Läs i Gunnar Olssons Foto Kikarguiden 18 om kikare, Angarnssjöängen och Angarngruppen

Den 12 maj provades ett nytt mål för exkursioner anordnade av Angarngruppen. Ett antal fågellokaler i norduppland låg i planen. Ledskär var ett av målen. Stefan Paulin berättar mer.

Info från länsstyrelsen om Byksbergsrampen  Länsstyrelsen ska tillgänglighetsanpassa (lägga ett fast underlag, grus) stigen till Byksberget. Det är ett relativt stort jobb som kräver separat upphandling av entreprenör. Kan bli klart i mitten av juni. När arbetet startar är därför inte klart. Länsstyrelsen önskemål är att det ska genomföras så snart som möjligt. Rampen på Byksberget saknar nu anslutning till marknivå i avvaktan på att stigen ska grusas. Ett högt kliv behövs för att komma upp på den ”tillgänglighetsanpassade” rampen. Det löses provisorisk under sommaren. Ett lass grus i anslutning till rampuppfarten kommer göra det möjligt att rulla/stiga upp på den. Rampen kommer att justeras med en eller två breddningar, förhoppningsvis under sommaren, så att rullstolar kan mötas.                                            

Vi har släppt ut nr 2

Årets Sitt o Glo kan tillhöra en av de varmaste övernattningarna på länge med många obsar. Rapport kommer. Beror inte på utmattade skådare, det finns annat som kommer emellan.

BIOBLITZ där vi examinerar ALLT blir en spännade dag för besökande och arrangörer. Det här har vi inte gjort förut och det blir i samarbete med länsstyrelsen som sanktionerat Bioblitzen. Det blir inte bara fåglar. Vi försöker ta oss an allt som kryper, flyger och är rotfasta, med hjälp av experter. Mer om det längre ner. Vad är BIOBLITZ?

Gråhakedopping

 

KOMMANDE AKTIVITETER

Onsdag 6 juni. MÅNADSRUNDA. Samling vid Örsta 07.30. Värd Per Gullberg.

Fredag – lördag 8-9 juni. NATTSÅNGARE. Ett nattligt äventyr med sång. Samling vid Örsta 21.30. Värd Hans-Georg Wallentinus som också har rekognoserat inför turen.

Lördag 16 juni. BIOBLITZ. Vi examinerar ALLT vi ser tillsammans med experter i Skesta Hage. Det är öppet hus för alla naturintresserade som vill ta del av helheten i en sommarhage. Vi tittar på insekter, växter, fåglar, lavar, annat och har vi tur något däggdjur. Med hjälp av experter artbestämmer vi och får reda på mer om det funna. Häng på en expert inom ditt favoritområde.

Utgångsplatsen är lika med Grillplatsen i Skesta Hage. Följ stigen från parkeringen ner mot sjöängen. Egen matsäck.

Överexaminator Gunnar Hesse. Sammanhållande Ulric Ilvéus

 

Tider: 07.00 – 17.00 Fåglar. 09.00 – 17.00 Allt annat. Trångt om parkering. Samåk helst. Hitta till Skesta Hage.

Inte nog med det. Du hinner hem och äta middag.

Bioblitzdagen avslutas med fladdermusinventering i Skesta hage 22.00 – 24.00. Så här års har fladdermössen antagligen ungar och det bör vara trafik mellan bona och födosöksplatserna. Större brunfladdermus, dvärgpipistrell och nordisk fladdermus finns runt sjön och vi kanske också kan hoppas på vattenfladdermus (noterad på våren vid något tillfälle) eller semestrande gråskimlig fladdermus. Det kanske dessutom hörs eller syns några nattaktiva djur och fåglar som missats under dagen.  Vi ses kl. 22 vid grinden till Skesta Hage. Hitta till Skesta Hage. (Mindre piggt ex. från Nrms samlingar.)

.

Vart tog våren vägen

Den 12 maj provades ett nytt mål för exkursioner anordnade av Angarngruppen. Ett antal fågellokaler i norduppland låg i planen. Ledskär var ett av målen. Stefan Paulin berättar mer. (Publ. 2018-05-21)

Info från länsstyrelsen om Byksbergsrampen  Länsstyrelsen ska tillgänglighetsanpassa (lägga ett fast underlag, grus) stigen till Byksberget. Det är ett relativt stort jobb som kräver separat upphandling av entreprenör. Kan bli klart i mitten av juni. När arbetet startar är därför inte klart. Länsstyrelsen önskemål är att det ska genomföras så snart som möjligt. Rampen på Byksberget saknar nu anslutning till marknivå i avvaktan på att stigen ska grusas. Ett högt kliv behövs för att komma upp på den ”tillgänglighetsanpassade” rampen. Det löses provisorisk under sommaren. Ett lass grus i anslutning till rampuppfarten kommer göra det möjligt att rulla/stiga upp på den. Rampen kommer att justeras med en eller två breddningar, förhoppningsvis under sommaren, så att rullstolar kan mötas. (Publ. 2018-05-18)

Lång vinter, kort vår och nu är sommaren här. Många missade arter och några nya. Aldrig hinner man med. Rödspoven och många doppingar, rödstrupig piplärka, forsärla och nu vassångare kom dock med på listan.

⇐ Pinuppfågel

MÅNADSRUNDAN I MAJ blev en helrunda för de flesta. Björn Nordling skrev inte bara upp de många arterna. Det blev också en rapport.

 

Missat femtioårsjubileet? Läs om det på förra inlägget. Text, film och många bilder

 

 

Angarnssjöängens eget kosläpp skedde den 9 maj. Mer om djurhållningen.

 

Och snart kommer

 

 

Fågelskådningens dag – vår årliga aktivitet, med hopp om medlemsvärvning.

Karin Hendahl var där. Strålande sol, klarblå himmel och många besökare vid sjöängen är en kort sammanfattning av Angarngruppens Fågelskådningens Dag söndagen 8 maj. Det var många som gjorde sitt årliga besök till Angarn denna söndag.  På Byksberget stod Angarngruppens värdar och kunde  visa gråhakedopping, stjärtand, bläsand och kricka genom tubkikare, för den som var intresserad. Andra arter som sothöns, tofsvipor och gulärla syntes väl med blotta ögat.  Tidiga besökare hann få skåda fyra arter gäss på Örstaåkern. Förutom grågäss, var där bläsgäss, vitkindade gäss och kanadagäss. Lärkan sjöng högt i skyn. En flock brushanar gick ner på en lerbank och satte direkt igång med spelövningar. Totalt var det en genomströmning av 40 besökare.

Årets Sitt o Glo kan tillhöra en av de varmaste övernattningarna på länge med många obsar. Rapport i nästa inlägg. Beror inte på utmattade skådare, det finns annat som kommer emellan.

Angarngruppen har återigen bidragit till folkbildningen. Senioruniversitetet sitter inte bara på bänken och läser om fågellivet. Tillsammans med flera av våra värdar, fick de uppleva fåglarna in natura, dvs sjöängen. Läs mer av Stefan Paulin .

BIOBLITZ där vi examinerar ALLT blir en spännade dag för besökande och arrangörer. Det här har vi inte gjort förut och det blir i samarbete med länsstyrelsen som sanktionerat Bioblitzen. Det blir inte bara fåglar. Vi försöker ta oss an allt som kryper, flyger och är rotfasta med hjälp av experter. Glöm inte heller Gunnar Olsson.Tider nedan ⇓

 

KOMMANDE AKTIVITETER

Lördag 12 maj. LEDSKÄR. Värd Stefan Paulin. Vi samlas 05.00 vid infartsparkeringen ca 100 m norr om Vallentuna station vid Korallens vårdcentral. Där lastar vi in oss i så få bilar som möjligt, då det ibland är svårt att parkera i målområdet. Föranmälan krävs ifall vi med kort varsel behöver ställa in exkursionen på grund av eventualiteter. Anmälan sker till Ulric Ilvéus på telefon 073-96 00 557 eller via mejl ulric @ ilveus.se

Söndag 27 maj. KAMEROR OCH KIKARE. Gunnar Olssons Foto kommer till Angarnssjöängen. Experter från företaget visar olika produkter för den naturintresserade. Våra egna duktiga fotografer/skådare ställer upp med tips och råd. Evenemanget utgår från vindskydden-grillplatsen vid Örsta. 10.00-13.00. Sammanhållande är Roffe Andersson

⇒ ⇒ ⇒ Följ GOF-bloggen eller Gunnar Olsson på Facebook ⇐ ⇐ ⇐

Onsdag 6 juni. MÅNADSRUNDA. Samling vid Örsta 07.30. Värd Björn Nordling och Per Gullberg.

Fredag – lördag 8-9 juni. NATTSÅNGARE. Ett nattligt äventyr med sång. Samling vid Örsta 21.30. Värd Hans-Georg Wallentinus som också har rekognoserat inför turen.

 

Lördag 16 juni. BIOBLITZ. Vi examinerar ALLT vi ser tillsammans med experter i Skesta Hage. Det är öppet hus för alla naturintresserade som vill ta del av helheten i en sommarhage

Vi tittar på insekter, växter, fåglar, lavar, annat och har vi tur något däggdjur. Med hjälp av experter artbestämmer vi och får reda på mer om det funna. Häng på en expert inom ditt favoritområde.  

Utgångsplatsen är lika med Grillplatsen i Skesta Hage. Följ stigen från parkeringen ner mot sjöängen. Egen matsäck.  

Överexaminator Gunnar Hesse. Sekretariat Ulric Ilvéus 

Tider: 07.00 – 17.00 Fåglar. 09.00 – 17.00 Allt annat. Trångt om parkering. Samåk helst. Hitta till Skesta Hage.

.