Isläggning

DSC03969           Isen ligger över hela sjöängen. Foto Björn Nordling

Årets sista månadsrunda i december, beskrivs och illustreras av Gunnar och Roffe.

Programmet för våren – försommaren 2015 är klart. Ett innehållsrikt program med månadrundor på onsdagar och andra exkursioner på helgerna. Årsmöte och föredrag.

Se årets alla vattenstånd.

Artrally 2014 är nu genomfört och avslutat (2015-01-10)

AKTIVITETER I JANUARI 2015

Onsdag 7 januari. Månadsrunda. Samling vid Örsta 08.30. Värd: Kjell Eriksson.

Kungsörn 130126Kungsörn 7k Foto Dan Henriksson

Lördag 24 januari. Örnskådning på slätten. Exkursionen är tänkt att hållas i området väster om Örsundsbro runt Landbergaslätten och Rydaslätten m.fl. Målart för dagen är övervintrade kungsörnar, men det finns också chans på andra rovfåglar i form av havsörn, vråkar och kärrhökar. Även rapphönor brukar observeras och tillfälligtvis har även hökuggla och gråspett setts i området.

Vi samlas kl. 07:30 vid infartsparkeringen ca 100 m norr om Vallentuna station vid Vårdcentralen. Där lastar vi in oss i så få bilar som möjligt, då det ibland är svårt att parkera i målområdet, speciellt om det är mycket snö. Vi åker sedan tillsammans till Hårbyparkeringen vid Hjälstaviken för att möta upp vår lokala guide Dan Henriksson, som kommer att leda oss till lämpliga stopp i området. Då även slätterna runt Hjälstaviken är lämpliga lokaler för kungsörn, så utgår vi härifrån och rör oss åt nordväst. Ta med varma kläder, då det ibland kan bli långa stunder av väntan på rovfåglarna.

Det är ingen begränsning i deltagarantalet, men föranmälan krävs ifall vi med kort varsel behöver ställa in exkursionen på grund av dåligt väder.

Anmälan sker till Ulric Ilvéus på telefon 073-96 00 557 eller via mejl ulric snabela ilveus.se  Välkomna!

Angarngruppens Informationsblad nr 4 har kommit ut och det är också dags att komma ihåg medlemsavgiften för 2015. Vill du bli medlem? – Läs mer här.

Sångsvanen i Sverige och i Europa i övrigt har visat en markant ökning under de senaste årtiondena. I Sverige har arten expanderat från att ha varit en sällsynt häckfågel på myrarna i nordligaste Lappland till att vara en ganska talrik häckfågel spridd över hela landet. Läs här om Internationell sångsvaninventering januari 2015 Hans-Georg Wallentinus vet mer.

Surfa gärna på hemsidan. Det finns kartor och beskrivningar över sjöängen med kultur och historia. Beskrivningar av fågelmöten. Foto på ovanliga fågelgäster.

Sköna? gröna! december

De sång- och knölsvanar som uppehållit sig vid utloppet, verkar uppskatta den gröna isfria sjöängen. Men bristen på vinterväder håller också borta, de annars vanliga flockarna av trastar, siskor och andra stann- och strykfåglar.

3299

Knölsvan vid utloppet Foto Roffe Andersson

Årets sista månadsrunda i december, beskrivs och illustreras av Gunnar och Roffe.

Programmet för våren – försommaren 2015 är klart. Ett innehållsrikt program med månadrundor på onsdagar och andra exkursioner på helgerna. Årsmöte och föredrag.

Aktiviteter i januari 2015

Onsdag 7 januari. Månadsrunda. Samling vid Örsta 08.30. Värd: Kjell Eriksson.

Kungsörn 130126Kungsörn 7k Foto Dan Henriksson

Lördag 24 januari. Örnskådning på slätten. Exkursionen är tänkt att hållas i området väster om Örsundsbro runt Landbergaslätten och Rydaslätten m.fl. Målart för dagen är övervintrade kungsörnar, men det finns också chans på andra rovfåglar i form av havsörn, vråkar och kärrhökar. Även rapphönor brukar observeras och tillfälligtvis har även hökuggla och gråspett setts i området.

Vi samlas kl. 07:30 vid infartsparkeringen ca 100 m norr om Vallentuna station vid Vårdcentralen. Där lastar vi in oss i så få bilar som möjligt, då det ibland är svårt att parkera i målområdet, speciellt om det är mycket snö. Vi åker sedan tillsammans till Hårbyparkeringen vid Hjälstaviken för att möta upp vår lokala guide Dan Henriksson, som kommer att leda oss till lämpliga stopp i området. Då även slätterna runt Hjälstaviken är lämpliga lokaler för kungsörn, så utgår vi härifrån och rör oss åt nordväst. Ta med varma kläder, då det ibland kan bli långa stunder av väntan på rovfåglarna.

Det är ingen begränsning i deltagarantalet, men föranmälan krävs ifall vi med kort varsel behöver ställa in exkursionen på grund av dåligt väder.

Anmälan sker till Ulric Ilvéus på telefon 073-96 00 557 eller via mejl ulric snabela ilveus.se  Välkomna!

Angarngruppens Informationsblad nr 4 har kommit ut och det är också dags att komma ihåg medlemsavgiften för 2015. Vill du bli medlem? – Läs mer här.

Sångsvanen i Sverige och i Europa i övrigt har visat en markant ökning under de senaste årtiondena. I Sverige har arten expanderat från att ha varit en sällsynt häckfågel på myrarna i nordligaste Lappland till att vara en ganska talrik häckfågel spridd över hela landet. Läs här om Internationell sångsvaninventering januari 2015 Hans-Georg Wallentinus vet mer.

Surfa gärna på hemsidan. Det finns kartor och beskrivningar över sjöängen med kultur och historia. Beskrivningar av fågelmöten. Foto på ovanliga fågelgäster.