Höststräck

IMG_0012

Det har nu blivit en tradition att vi inom Angarngruppen anordnar två årliga sk ’Sitt-o-glo’. En sådan aktivitet innebär att man under en angiven tid skådar från en fast punkt. Under maj kör vi en lång variant på Midsommarberget med start vid midnatt och slut omkring kl 13. Motsvarande höstaktivitet pågick mellan 06:00 och 12:00 och var lokaliserad till platån på NO-sidan av Byksbergsdungen. Läs Stefan Paulins rapport.

SÅNGFÅGLAR är årets namn på Ingemar Linds föredragning med bild, film och ljud. Denna gång den 7 oktober, 19.00 i Åbybergskyrkan, Bergvägen 2 i Vallentuna. Salen 2. våningen. I samarbete med SNF Vallentuna.

AKTUELLA  AKTIVITETER

Lördag 2 oktober. STRÄCKRÄKNING. Mer info senare. Koordinator Stefan Paulin.

Onsdag 6 oktober. MÅNADSRUNDA. Samling vid Örsta 07.30. Värd Karin Hendahl

Torsdag 7 oktober SÅNGFÅGLAR. 19.00 Åbybergskyrkan, Bergvägen 2 Vallentuna.

Sångfåglar

IMG_0012SÅNGFÅGLAR är årets namn på Ingemar Linds föredragning med bild, film och ljud. Denna gång den 7 oktober, 19.00 i Åbybergskyrkan, Bergvägen 2 i Vallentuna. Salen 2. våningen. I samarbete med SNF Vallentuna

Snyggast på Angarn? Kenneth Olausson missade inte passagen av isländsk rödspov.

Kort gästspel av fyra ägretthägrar och en handfull havsörnar kryddade septembers månadsrunda. Blåhakarna gömde sig i det längsta. Men grågässen dominerade i tusental? ljudbilden som vanligt. Månadsrundan hade mycket att observera. Karin Hendahl berättar vidare i text och bild. Där får du reda på vad Karins bild visar.⇒

 

AKTUELLA  AKTIVITETER

Lördag 25 september. SittOGlo i det mindre formatet i anslutning till Byksbergsdungen. Start vid dungen där du hittar värden Stefan Paulin från 06.00 (-12.00)

Lördag 2 oktober. STRÄCKRÄKNING. Mer info senare. Koordinator Stefan Paulin.

Onsdag 6 oktober. MÅNADSRUNDA. Samling vid Örsta 07.30. Värd Karin Hendahl.

 

Hösten inleds

Snyggast på Angarn? Kenneth Olausson missade inte passagen av isländsk rödspov.

Kort gästspel av fyra ägretthägrar och en handfull havsörnar kryddade septembers månadsrunda. Blåhakarna gömde sig i det längsta. Men grågässen dominerade i tusental? ljudbilden som vanligt. Månadsrundan hade mycket att observera. Karin Hendahl berättar vidare i text och bild. Där får du reda på vad Karins bild visar.⇒

 

AKTUELLA  AKTIVITETER

Lördag 25 september. SittOGlo i det mindre formatet i anslutning till Byksbergsdungen. Start vid dungen där du hittar värden Stefan Paulin från 06.00 (-12.00)

Lördag 2 oktober. STRÄCKRÄKNING. Mer info senare. Koordinator Stefan Paulin.

Onsdag 6 oktober. MÅNADSRUNDA. Samling vid Örsta 07.30. Värd Karin Hendahl.