I sommarens soliga hagar…

DSC03511

Hackstakullen. Foto Björn Nordling

Onsdag 3 juli. Månadsrunda. Örsta kl. 07.30. Värd: Anders Barkengren.

Lördag 13 juli Fjärilar och växter i Skesta hage
Nu flyger många av hagens fjärilsarter. Vi söker bland dagfjärilarna, den ovanliga svartfläckig blåvingen som flyger i första halvan av juli månad och som i Skesta hage har sin enda förekomst i Stockholms län. Samling på parkeringen vid Skesta hage på norra sidan om sjöängen kl  10.00. Skesta hage P – hittar du här.

Ta med förmiddagsfika och kamera, förstoringsglas/ lupp m.m. om du har!
Leder gör Gunnar Hesse och Hans-Georg Wallentinus. Programpunkten är ett samarrangemang med Össeby hembygdsförening.

Redan nu kan du planera sensommarens och höstens exkursioner. Programsidan finns med  höstens evenemang.

Rapporter och program

20080607-flodsangare

Så kan en flodsångares läte se ut. HGW

Årets nattsångarexkursion är nu genomförd och här är resultatet.

Vattenståndsdata uppdaterat.

Läs här om junis månadsrunda.

Lördag 15 juni  Växter och djur i Kårstaskogen.
Samling på parkeringen vid Kvarnstugan kl 9.30.
Leder gör Hans-Georg Wallentinus. Ett samarrangemang med Össeby hembygdsförening. Mer info.

Programsidan är nu uppdaterad med höstens evenemang. En del detaljer är fortfarande preliminära, mer information kommer.

Örstaåkern i dimma. Foto: Björn Nordling

Örstaåkern i dimma. Foto: Björn Nordling