WWF, Länsstyrelsen och Vi

Biologiska mångfaldens dag med WWF och Angarngruppen genomfördes i strålande försommarväder den 22 maj. Det efterlängtade regnet kom däremot dagen efter, lagom till invigningen av Ubbysjön i kommunal regi.

Läs mer om detta i kommande inlägg. Rapportörerna från de mångskiftande aktiviteterna ska samla sig och sina alster först.

GLÖM INTE BIOBLITZEN. Mer om det längre ner Det kan bli regn, men det värsta som kan hända är väl blöt artlitteratur. Men (igen) med duktiga experter hoppas vi slippa böckerna.

Publ. 2019-05-23


Roskarl på snabbvisit den 17 maj. Elisabeth Lundgren fångade den på bild. (Publ. 2019-05-18)

Maria Frenne (foto) missade invigningen – men inte aftonfalken, en hona som under flera dagar glatt många besökare, som därmed fått sig ett nytt livskryss. Att flyga och äta samtidigt är ingen konst för en aftonfalkshona.

Nu kan du äntligen läsa om WWF-plattformens lyckade invigning under aftonfalkens vingar och resultatet från fågeltornskampen. Allt hände på Fågelskådningens dag. 

Länsstyrelsen lät bygga denna plattform. WWF gjorde den möjlig. Angarnssjöängen har fått en tillgång.

Prenumerant som läser via e-post.Klicka här  för att  uppdatera innehållet.

Läs om månadsrundan i maj. Den här gången med vårväxtbilaga. Björn Nordling text och Karin Hendahl och Roffe Andersson bild.

Världsnaturfonden WWF och Angarngruppen fortsätter samarbetet på BIOLOGISKA MÅNGFALDENS DAG.

Miljöfarliga fyllnadsmassor ska inte ligga i naturreservat. Arbetet med att byta ut bygg- o rivningsmaterial bör snart vara klart och vägen mot Byksberget  återställd till som det var planerat. Bakgrund.

Många fina bilder på vår Facebookgrupp som sakta blir större.

BETESDJUR har släppts ut. 20 st i den sydvästra delen , Kustasidan. Tillkommer ytterligare 6 st där. Den 6 maj släpps 20 st i Hacksta hagarna. I Skesta hage kommer det kvigor snart.  Örsta hagen dröjer till i slutet av veckan,  när stängslet är klart.

HÅLL HUNDEN KOPPLAD. Gäller alltid och i hela reservatet

Nu kan vi köra Bioblitz i Skesta Hage, 5 år framåt efter tillstånd från länsstyrelsen.

RALLEN nr 2 är ute på på e-post. Pappersupplagan är på gång.

 

KOMMANDE AKTIVITETER

Lördag 11 maj.  SITTOGLO på Midsommarberget. Mångårig tradition. Bara lyssna och titta. Kan det bli fler än 90 arter? Kom och gå när du vill. Toppen bemannad 00.00-14.00. Värd Stefan Paulin.

Läs mer om programmet för dagen på Världsnaturfonden WWF. Ingen kostnad för guidning, men ta med egen fika.

Hitta till Angarnssjöängen utanför Vallentuna


Torsdagen den 23 maj UBBYSJÖN RUNT. Invigning av leden Ubbysjön runt och dess bryggångar över sjön. Kommunstyrelsens ordförande kommer att inviga anläggningen och kommunekologen informerar om anläggningens tillkomst och innehåll. Ceremonin inleds vid den norra bryggångens västra sida klockan 10.30.  Vägen från Vallentuna mot Lindholmen strax norr om Ormsta. Angarngruppens Kjell Eriksson har tidigare inventerat Ubbysjön. Välkomna! Anders R Dagsberg, Kommunekolog, Vallentuna


Lördag 25 maj BIOBLITZ. För andra året. Vi examinerar ALLT vi ser tillsammans med inbjudna experter i Skesta Hage. För alla naturintresserade som vill ta del av helheten i en sommarhage. Vi tittar på insekter, växter, fåglar, lavar, annat och har vi tur något däggdjur. Olika experter hjälper oss artbestämma och vi och får reda på mer om det funna. Häng på en expert inom ditt favoritområde.

Utgångsplatsen är lika med Grillplatsen i Skesta Hage. Följ stigen från parkeringen ner mot sjöängen till vår rallflagga. Egen matsäck. Överexaminator Gunnar Hesse. Sammanhållande Ulric Ilvéus.

Tider: 07.00 – 17.00 fåglar. 09.00 – 17.00 allt annat. Få parkeringsplatser. Samåk helst. Hitta till Skesta Hage.

INTE NOG MED DET. Du hinner hem och äta middag. Bioblitzdagen avslutas med fladdermusinventering i Skesta hage 22.00 – 24.00. Så här års har fladdermössen antagligen ungar och det bör vara trafik mellan bon och födosöksplatserna. Större brunfladdermus, dvärgpipistrell och nordisk fladdermus finns runt sjön och vi kanske också kan hoppas på vattenfladdermus (noterad på våren vid något tillfälle) eller semestrande gråskimlig fladdermus. Det kanske dessutom hörs eller syns några nattaktiva djur och fåglar som missats under dagen.  Vi ses kl. 22 vid grinden till Skesta Hage. Hitta till Skesta Hage. (Mer info kommer. Tider och någon aktivitet kan ändras.)


Onsdag 5 juni. MÅNADSRUNDA. Samling vid Örsta 07.30. Värd Stefan Paulin.


Fredag 7 juni – lördag 8 juni. NATTSÅNGARE. Ett nattligt äventyr med sång. Samling vid Örsta parkering 21.30. Kan ändras något beroende på vilka lokaler som ska besökas. Nattens temperatur påverkar också aktiviteterna.  Värd Ulric Ilvéus, som också rekognoserar inför turen.  Samåkning om möjligt. Läs här när det närmar sig.

WWF och VI

Inom kort kommer rapport på WWF-plattformens lyckade invigning under aftonfalkens vingar och resultatet från fågeltornskampen. 

Prenumerant som läser via epost. Klicka på blå rubrik och uppdatera innehållet.

NU kan du läsa om månadsrundan i maj den här gången med vårväxtbilaga. Björn Nordling text och Karin Hendahl och Roffe Andersson bild. (Sävsparv på bilden .)

Världsnaturfonden WWF och Angarngruppen fortsätter samarbetet på BIOLOGISKA MÅNGFALDENS DAG.

Miljöfarliga fyllnadsmassor ska inte ligga i naturreservat. Arbetet med att byta ut bygg- o rivningsmaterial har startat  och vägen mot Byksberget kommer att återställas till som det var planerat. Bakgrund.

 

 

BETESDJUR har släppts ut. 20 st i den sydvästra delen , Kustasidan. Tillkommer ytterligare 6 st där. Den 6 maj släpps 20 st i Hacksta hagarna. I Skesta hage kommer det kvigor snart.  Örsta hagen dröjer till i slutet av veckan, där är stängslet inte klart än.

Nu kan vi köra Bioblitz i Skesta Hage, 5 år framåt efter tillstånd från länsstyrelsen.

Snart kommer

RALLEN nr 2

KOMMANDE AKTIVITETER

Lördag 11 maj.  SITTOGLO på Midsommarberget. Mångårig tradition. Bara lyssna och titta. Kan det bli fler än 90 arter? Kom och gå när du vill. Toppen bemannad 00.00-14.00. Värd Stefan Paulin.

Läs mer om programmet för dagen på Världsnaturfonden WWF. Ingen kostnad för guidning, men ta med egen fika.

Hitta till Angarnssjöängen utanför Vallentuna


Torsdagen den 23 maj UBBYSJÖN RUNT. Invigning av leden Ubbysjön runt och dess bryggångar över sjön. Kommunstyrelsens ordförande kommer att inviga anläggningen och kommunekologen informerar om anläggningens tillkomst och innehåll. Ceremonin inleds vid den norra bryggångens västra sida klockan 10.30.  Vägen från Vallentuna mot Lindholmen strax norr om Ormsta. Angarngruppens Kjell Eriksson har tidigare inventerat Ubbysjön. Välkomna! Anders R Dagsberg, Kommunekolog, Vallentuna


Lördag 25 maj BIOBLITZ. För andra året. Vi examinerar ALLT vi ser tillsammans med inbjudna experter i Skesta Hage. För alla naturintresserade som vill ta del av helheten i en sommarhage. Vi tittar på insekter, växter, fåglar, lavar, annat och har vi tur något däggdjur. Olika experter hjälper oss artbestämma och vi och får reda på mer om det funna. Häng på en expert inom ditt favoritområde.

Utgångsplatsen är lika med Grillplatsen i Skesta Hage. Följ stigen från parkeringen ner mot sjöängen. Egen matsäck. Överexaminator Gunnar Hesse. Sammanhållande Ulric Ilvéus.

Tider: 07.00 – 17.00 fåglar. 09.00 – 17.00 allt annat. Få parkeringsplatser. Samåk helst. Hitta till Skesta Hage.

INTE NOG MED DET. Du hinner hem och äta middag. Bioblitzdagen avslutas med fladdermusinventering i Skesta hage 22.00 – 24.00. Så här års har fladdermössen antagligen ungar och det bör vara trafik mellan bon och födosöksplatserna. Större brunfladdermus, dvärgpipistrell och nordisk fladdermus finns runt sjön och vi kanske också kan hoppas på vattenfladdermus (noterad på våren vid något tillfälle) eller semestrande gråskimlig fladdermus. Det kanske dessutom hörs eller syns några nattaktiva djur och fåglar som missats under dagen.  Vi ses kl. 22 vid grinden till Skesta Hage. Hitta till Skesta Hage. (Mer info kommer. Tider och någon aktivitet kan ändras.)


Onsdag 5 juni. MÅNADSRUNDA. Samling vid Örsta 07.30. Värd Stefan Paulin.


Fredag 7 juni – lördag 8 juni. NATTSÅNGARE. Ett nattligt äventyr med sång. Samling vid Örsta parkering 21.30. Kan ändras något beroende på vilka lokaler som ska besökas. Nattens temperatur påverkar också aktiviteterna.  Värd Ulric Ilvéus, som också rekognoserar inför turen.  Samåkning om möjligt. Läs här när det närmar sig.

Det är nu det händer!

Inom kort kommer rapport på WWF-plattformens lyckade invigning under aftonfalkens vingar och resultatet från fågeltornskampen. (Publ. 2019-05-04)

NU kan du läsa om månadsrundan i maj den här gången med vårväxtbilaga. Björn Nordling text och Karin Hendahl och Roffe Andersson bild. (Fisktärna på bilden.)