Försommar

Kopia  av 71GRÖNA KILARNAS DAG I ANGARN

Under ”Om Angarngruppen” hittar du ”Gröna kilar – samverkan”. Här finns allt om de gröna kilarna.

Vårt bidrag till arbetet med kilarna är att informera om det vi är bäst på – fågellivet i Angarnssjöängen. Söndagen den 18 maj fanns därför ett tiotal neongula prickar strategiskt utplacerade, med avsikt att tilldra sig  besökandes uppmärksamhet. Konkurrensen med andra aktiviteter är stenhård en sådan vackertväderdag som vi fick uppleva. En av de första dagarna utan vantar och kängor. Drygt 60 besökare ”fångades in” vid Örsta av två värdar som förklarade att Angarngruppen gärna berättar om och visar på fågellivet. De flesta tog svängen förbi Byksberget och Lundbydiket på vägen runt sjöängen. Några få entusiaster tog sig upp på Midsommarberget och spanade in ett drygt femtiotal arter. Våren har äntligen bestämt sig för att övergå i försommar, vilket fåglarna har fattat snabbare än skådarna som nu får mindre att skåda.

Två händelser värda att notera. Ortolansparven har nu blivit två. Båda hanar. Vi tittar inte bara på fåglar – en mink, som upptäcktes vara en utter –  lekte underhållande på uttrars sätt i Midsommarbergets närmsta vatten. Simmande likt en tumlare framåtillbaka. Efter fisk?

Tack alla värdar i fågelvärlden för er insats. Text och arr: Björn Nordling

midnatt örstaVärden i centrumMånsken midnatt Örsta Foto Rolf Andersson   Med värden i centrum

Majs månadsrunda överraskade på flera sätt. Vi gick längre än planerat och arterna blev många. Tryggve berättar.

Sitt o Glo började i månsken och slutade i regn. Däremellan lyssnades och tittades det hela natten och halva dagen. Vad vi såg och hörde? Nådde vi målet? Läs vad Björn har skrivit.

Ortolanprojektet Under maj månad fortsätter försöket att få ortolansparven att åter häcka vid sjöängen. En ortolansparv har nu hörsammat den inspelade sparvens sång. Nu gäller det att behålla den. Hör du en ”riktig” ortolansparv – anmäl på Svalan. Kjell Eriksson håller i projektet. Till ortolansparvens egen sida.

SOMMARPROGRAM

Lördag 31 maj  Trollsländeexkursion. Värd: Eric Renman. Alternativ den 1 juni. Mer info senare.

Onsdag 4 juni  Månadsrunda. Samling vid Örsta 07.30. Värd: Tryggve Engdahl.

Fredag – lördag 6-7 juni  Nattsångarexkursion. Samling vid Örsta 21.30 Värd: Hans-Georg Wallentinus.

Onsdag 2 juli Månadsrunda. Samling vid Örsta 07.30. Värd: Carl Johan Ståhlgren.

Lördag 12 juli  Fjärilar och växter. Värdar: Gunnar Hesse och Hans-Georg Wallentinus.

Lördag 23 augusti  Trollsländeexkursion med Eric Renman, med alternativ den 24 augusti. Mer info senare.

ANNAT

Mink – vill vi gärna ha rapporter om. Vi hoppas på årets skrattmåskoloni vid Skesta hage, ännu omringad av vatten. Den är då skyddad för räv men inte mink. Och mink finns det. Under ”Om Angarngruppen” finns ”Kontaktformulär” . Skriv Ämne ”Mink i sjöängen”, rapportera var och när, så får vi ett underlag att gå vidare med.

Majrapporter

midnatt örstaMånsken midnatt Örsta Foto Rolf Andersson

Majs månadsrunda överraskade på flera sätt. Vi gick längre än planerat och arterna blev många. Tryggve berättar.

Värden i centrumMed värden i centrum

Sitt o Glo började i månsken och slutade i regn. Däremellan lyssnades och tittades det hela natten och halva dagen. Vad vi såg och hörde? Nådde vi målet? Läs vad Björn har skrivit.

Ortolanprojektet Under maj månad fortsätter försöket att få ortolansparven att åter häcka vid sjöängen. En ortolansparv har nu hörsammat den inspelade sparvens sång. Nu gäller det att behålla den. Hör du en ”riktig” ortolansparv – anmäl på Svalan. Kjell Eriksson håller i projektet.

AKTUELLT I MAJ MÅNADS PROGRAM!

Söndag 18 maj. Gröna kilarnas dag. Angarnkilen är en av Stockholms gröna kilar. Vårt sätt att sprida kunskap om sjöängen och fågellivet, är att den här dagen ställa upp med ”Din värd i fågelvärlden” dvs värdar i gula västar, på Midsommarberget, Byksberget och Lundbydiket. Info-start vid Örsta. 09:00-12:00 Arr: Björn Nordling.

ANNAT

Mink – vill vi gärna ha rapporter om. Vi hoppas på årets skrattmåskoloni vid Skesta hage, ännu omringad av vatten. Den är då skyddad för räv men inte mink. Och mink finns det. Under ”Om Angarngruppen” finns ”Kontaktformulär” . Skriv Ämne ”Mink i sjöängen”, rapportera var och när, så får vi ett underlag att gå vidare med.

Du vill slippa bevaka uppdateringar på den här sidan? PRENUMERERA och du får ett pling i datorn/mobilen och du hänger med. Se nedan.