Annorlunda tider

Det är ingen ordning på varken väder eller pandemi. Hur väder och kläder hänger ihop känner de flesta till. Men kunskapen om hur vi skyddar oss från smitta varierar. Läs om hur styrelsen ser på hur vi ska förhålla oss och hur det blir i praktiken på årets sista månadsrunda som börjar 08:30. Ett inlägg till bör vi hinna med i år, med rapporter från rundan.


Foto Roffe Andersson

Med anledning av regeringens och Folkhälsomyndighetens nyligen skärpta anvisningar och råd har Angarngruppens styrelse beslutat följande avseende föreningens utomhusevenemang. Detta gäller omgående och tills vidare.

  • Endast öppna för föreningens medlemmar (ingen allmän sammankomst)
  • Följ de allmänna råden slaviskt: stanna hemma om Du är det minsta sjuk, samåk bara med sammanboende, håll avstånd, låna inte grejer av varandra
  • Exkursionsdeltagare kommer delas in i grupper om maximalt åtta personer med grupper åtskilda
  • Kafferaster och artgenomgång endast inom de små grupperna

 Styrelsen


Snart kommer årets fjärde Rallen

 

Surfa runt på vår webbplats. Det finns mycket att läsa och minnas.

AKTUELLA AKTIVITETER

Onsdag 2 december. MÅNADSRUNDA. Samling vid Örsta 08.30. Värd Karin Hendahl.

Årets sista runda blir lite annorlunda. Endast för medlemmar. Detta för att undvika allmän sammankomst. Vi håller ut och följer regeringens och FHMs direktiv. Det senaste är att vi inte ska samlas i grupper fler än åtta. Det inkluderar förstås en värd. Vi har flera värdar den här dagen. Vi ska hålla rejäla avstånd mellan grupperna. Så fort en åttagrupp inklusive värd är bildad, går den iväg. Fikapauser och artgenomgångar görs gruppvis. Ingen gemensam avslutning.

Att tänka på innan du åker till rundan. Stanna hemma om du känner dig det minsta sjuk. Samåk inte med personer som du inte bor tillsammans med. Håll minst två meters avstånd. Låna inte varandras grejer. Titta inte ens i annans tub.

Vilket är bäst? Höger eller vänster?

DIMMAN LÄTTAR

Rapporterna duggar tätt. Därför ett inlägg till redan idag, kompletterat med gårdagens.

Dimman lättade till slut över novemberrundan och avslöjade några spännande kvardröjande arter. Övervintrare eller sena flyttare. Klimatförändringar stökar till det. Tryggve Engdahl rapporterar dagens resultat. Artrekord?

Det rinner till i sjöängen och närmar sig det normala. Korna har åkt hem. Grönskan har tuktats och det förlängda sommarnöjet är slut. Tommy Råshammar bland andra var där med kameran.

 

 

HOLKRAPPORT nr 1 Årets naturvårdsdag har genomförts med gott resultat. Stefan Paulin berättar om det till Roffe Anderssons bilder. Nu med 3 års holkstatistik.

Det finns fler holkar i Skesta hage, som behöver kollas och tömmas.

Se Xtra programpunkt under kommande aktiviteter.

TIPS 1. Kartor, flygfoton och satellitbilder genom tiderna, visar hur sjöängen har förändrats. Ses här.

TIPS 2. Artbeskrivningarna är nu uppdaterade för  de mer ovanliga prutgås, småskrake, ormörn, sandlöpare, turkduva, skärpiplärka och forsärla. Läs om alla fågelarter vid sjöängen. Finns under Obsar.

TIPS 3. Vet Du, att det finns kartfoldrar i låda vid skylten bredvid “naturcenter”. Med karta som visar namnen på våra obsplatser. Gör det lättare att förstå var något har observerats.

Nyhetsbrev från länsstyrelsen nr 2 2020 (2020-10-27) . Angarngruppen ( nu representerade av Gunnar Hesse och Björn Nordling) har ett väl utvecklat samarbete med länsstyrelsen. Två gånger om året träffas vi tillsammans med markägare och intressenter för att presentera planer och resultat. I pandemitider har personligt möte ersatts av nyhetsbrev. Brevet är långt men innehåller många svar på frågor om bete, stormfällen, anordningar, stigar och leder och överträdelser. Till brevet. 

PROGRAM 2021 Vårens många aktiviteter är lagda. Coronapandemin påverkar innehållet till en del.

AKTUELLA AKTIVITETER

Lördag 14 november. (Reservdag 15.11  Xtra insatt. Holkrensning och koll på häckningsresultatet. Denna gång i Skesta hage. Samling vid Skesta hage P. 09.00 (-12.00). Kontakta värden Stefan Paulin, så han vet hur det ska läggas upp.

Onsdag 2 december. MÅNADSRUNDA. Samling vid Örsta 08.30. Värd Karin Hendahl.

DET RINNER TILL


Det rinner till i sjöängen och närmar sig det normala. Korna har åkt hem. Grönskan har tuktats och det förlängda sommarnöjet är slut. Tommy Råshammar bland andra var där med kameran.

HOLKRAPPORT nr 1 Årets naturvårdsdag har genomförts med gott resultat. Stefan Paulin berättar om det till Roffe Anderssons bilder.

Det finns fler holkar i Skesta hage, som behöver kollas och tömmas. Se Xtra programpunkt under kommande aktiviteter.

Novemberrundans rapport har inte kommit ut ur den dagens dimma. Kommer i nästa inlägg.

TIPS 1. Kartor, flygfoton och satellitbilder genom tiderna, visar hur sjöängen har förändrats. Ses här.

TIPS 2. Artbeskrivningarna är nu uppdaterade för  de mer ovanliga prutgås, småskrake, ormörn, sandlöpare, turkduva, skärpiplärka och forsärla. Läs om alla fågelarter vid sjöängen. Finns under Obsar.

TIPS 3. Vet Du, att det finns kartfoldrar i låda vid skylten bredvid “naturcenter”. Med karta som visar namnen på våra obsplatser. Gör det lättare att förstå var något har observerats.

Nyhetsbrev från länsstyrelsen nr 2 2020 (2020-10-27) . Angarngruppen ( nu representerade av Gunnar Hesse och Björn Nordling) har ett väl utvecklat samarbete med länsstyrelsen. Två gånger om året träffas vi tillsammans med markägare och intressenter för att presentera planer och resultat. I pandemitider har personligt möte ersatts av nyhetsbrev. Brevet är långt men innehåller många svar på frågor om bete, stormfällen, anordningar, stigar och leder och överträdelser. Till brevet. 

PROGRAM 2021 Vårens många aktiviteter är lagda. Coronapandemin påverkar innehållet till en del.

AKTUELLA AKTIVITETER

Lördag 14 november. (Reservdag 15.11  Xtra insatt. Holkrensning och koll på häckningsresultatet. Denna gång i Skesta hage. Samling vid Skesta hage P. 09.00 (-12.00). Kontakta värden Stefan Paulin, så han vet hur det ska läggas upp.

Onsdag 2 december. MÅNADSRUNDA. Samling vid Örsta 08.30. Värd Karin Hendahl.