Årsmötet närmar sig

UTGÅR HELT pga Corona. Lördag 27 mars. SAMEXKURSION runt sjöängen med StOF.

Onsdag 7 april. MÅNADSRUNDA. Samling vid Örsta 07.30. Värd Per Gullberg.

Måndagen 12 april. ANGARNGRUPPENS ÅRSMÖTE.  Virtuellt möte med Microsoft Teams. kl. 19:00. Se hur man gör, överst på sidan.

Det rör på sig

⇒    ANGARNGRUPPENS ÅRSMÖTE    ⇐

Måndagen den 12 april 2021 kl. 19:00. Virtuellt möte med Microsoft Teams. 

Hur det går till och dagordning hittar du här. Ytterligare information kommer i nästa inlägg.


Det är livligt i naturen nu. Allting kommer inte i den ordning man är van vid. Lokala ”solheta fläckar” väcker liv i växter, ormar och insekter, någon meter från en isig snöhög. Bofinkar sjunger på vinterspelens sista dagar i Tyskland och snart är de här. Dröj inte kvar i startgroparna…

Samrådsgruppen för Angarnssjöängens naturreservat. 

I Coronatider ställer vi (länsstyrelsen) in samrådsmötet. Skickar istället ut ett nyhetsbrev och berättar om några saker som är på gång. Jag hoppas förstås att vi kan ses igen under hösten och har bokat in ett nytt möte den 28 oktober 2021. //MVH; Mats Gothnier . (Nyhetsbrevet går ut till deltagarna i samrådsgruppen, men är också relevant info för våra medlemmar.)

Örnräkning nära Angarnssjöängen den 6 mars

Sedan några år arrangerar fältstationen Rördrommen, som ligger mellan Eskilstuna och Strängnäs, en örnräkning för att bidra till att kartlägga beståndet av havs- och kungsörnar runt Mälaren och Hjälmaren samt i västra delen av Örebro län.

Totalt deltog 88 platser i fem län och drygt 20 kommuner i årets örnräkning och däribland Hagbytippen i Täby och Högdalatippen i Vallentuna kommun; båda i hyfsad närhet till vårt angarnområde.

Stefan Paulin och undertecknad intog toppen på Hagbytippen, (se bild) medan Mattias Ödevidh tog sig an Högdalatippen.

En blåsig och småkylig förmiddag, vilket dock gynnade örnarna och det var liksom meningen med dagen. God sikt därtill underlättade för oss skådare. Hagby presterade tre havsörnar, varav två gamla och en tämligen ung örn. Mattias kunde räkna in hela sex individer av varierande åldrar. Några kunde ju vara samma, men med säkerhet hade vi tillsammans åtminstone sex havsörnar under de två förmiddagstimmarna, som räkningen pågick.

Totalt observerades 261 havsörnar och 4 kungsörnar från de 88 platserna enligt Rördrommens webbplats. Resultatet blev betydligt bättre än förra året.

I övrigt noterade Mattias sin första dubbeltrast för året och vi på Hagbytippen årets första silltrut där. Båda tipparna hade sångsvanar, sånglärkor, skogsduvor, korpar och duvhök. … att vi i Täby också hade mängder med vitfågel, kajor och kråkor är kanske ingen direkt överraskning. / Gunnar Hesse

Marsrundan är nu genomförd. Förra rundans snöpuls ersatt av lerklafs. Läs om vad de flesta missade. Gunnar Hesse har mixat ihop fyra gruppers upplevelser av vårens ankomst.

AKTUELLA AKTIVITETER

UTGÅR HELT pga Corona. Lördag 27 mars. SAMEXKURSION runt sjöängen med StOF(Nu med rättat datum.) Exkursion med tradition. De första vårgästerna anländer. Hinner vårens fåglar fram i tid. Påverkar klimatförändringar ankomsttiderna. Rastande snösparvar kan bli dagens X. Kan det vara dags för brun kärrhök, enkelbeckasin, skogssnäppa och sädesärla. Samling vid Örsta 07.30. Värd Stefan Paulin.

Onsdag 7 april. MÅNADSRUNDA. Samling vid Örsta 07.30. Värd Per Gullberg.

Måndagen 12 april. ANGARNGRUPPENS ÅRSMÖTE.  Virtuellt möte med Microsoft Teams. kl. 19:00. Se hur man gör, överst på sidan.

VÅR 2

Örnräkning nära Angarnssjöängen den 6 mars (Publ. 2021-03-09)

Sedan några år arrangerar fältstationen Rördrommen, som ligger mellan Eskilstuna och Strängnäs, en örnräkning för att bidra till att kartlägga beståndet av havs- och kungsörnar runt Mälaren och Hjälmaren samt i västra delen av Örebro län.

Totalt deltog 88 platser i fem län och drygt 20 kommuner i årets örnräkning och däribland Hagbytippen i Täby och Högdalatippen i Vallentuna kommun; båda i hyfsad närhet till vårt angarnområde.

Stefan Paulin och undertecknad intog toppen på Hagbytippen, (se bild) medan Mattias Ödevidh tog sig an Högdalatippen.

En blåsig och småkylig förmiddag, vilket dock gynnade örnarna och det var liksom meningen med dagen. God sikt därtill underlättade för oss skådare. Hagby presterade tre havsörnar, varav två gamla och en tämligen ung örn. Mattias kunde räkna in hela sex individer av varierande åldrar. Några kunde ju vara samma, men med säkerhet hade vi tillsammans åtminstone sex havsörnar under de två förmiddagstimmarna, som räkningen pågick.

Totalt observerades 261 havsörnar och 4 kungsörnar från de 88 platserna enligt Rördrommens webbplats. Resultatet blev betydligt bättre än förra året.

I övrigt noterade Mattias sin första dubbeltrast för året och vi på Hagbytippen årets första silltrut där. Båda tipparna hade sångsvanar, sånglärkor, skogsduvor, korpar och duvhök. … att vi i Täby också hade mängder med vitfågel, kajor och kråkor är kanske ingen direkt överraskning.

Gunnar Hesse

⇒    ANGARNGRUPPENS ÅRSMÖTE    ⇐

Måndagen den 12 april 2021 kl. 19:00. Virtuellt möte med Microsoft Teams.Hur det går till och dagordning hittar du här.

Marsrundan är nu genomförd. Förra rundans snöpuls ersatt av lerklafs. Läs om vad de flesta missade. Gunnar Hesse har mixat ihop fyra gruppers upplevelserav vårens ankomst.

dagarna kommer det upp anvisningar hur man ska rida/gå i området kring Olhamra – Klosterbacken. Det har ju varit en del ”krockar” mellan hästar och gående. Dessutom blir det onödigt lerigt på vandringsstigen nu på våren. Förutom kartan Angarnssjoangens_naturreservat_Olhamra-stigar.pdf kommer det upp brickor om ridstig resp. ”ridning undanbedes”. Hoppas att det ska bli tydligare nu ! Med vänlig hälsning länsstyrelsen.

Några björkar har fällts på Grävlingholmen, för vidare vyer.

Du har väl läst Rallen?

Foto Karin Hendahl

 

 

AKTUELLA AKTIVITETER

UTGÅR HELT pga Corona. Lördag 27 mars. SAMEXKURSION runt sjöängen med StOF(Nu med rättat datum.) Exkursion med tradition. De första vårgästerna anländer. Hinner vårens fåglar fram i tid. Påverkar klimatförändringar ankomsttiderna. Rastande snösparvar kan bli dagens X. Kan det vara dags för brun kärrhök, enkelbeckasin, skogssnäppa och sädesärla. Samling vid Örsta 07.30. Värd Stefan Paulin.

Onsdag 7 april. MÅNADSRUNDA. Samling vid Örsta 07.30. Värd Per Gullberg.

Måndagen 12 april. ANGARNGRUPPENS ÅRSMÖTE.  Virtuellt möte med Microsoft Teams. kl. 19:00. Se hur man gör, överst på sidan.