Tioårsjubileum

Dammluckan är öppen – blir det fler deltagare än fåglar?IMG_0019

Nu är månadsrundornas 10 års jubileum nära Den 4 november har vi i tio år oförväget – oavbrutet –  kämpat, frusit och svettats  i alla vädertyper, den första onsdagen i varje månad. Från minus 27 grader till minst plus 27. Men vi har också njutit, glatts, överraskats och förvånats över alla upplevelser av fågellivet vid Angarnssjöängen, tillsammans med andra engagerade skådare. Konceptet med en värd som håller samman en grupp, där alla hjälper varandra med iakttagelser och artbestämning, där värden lägger upp vänstervarv eller högervarv, med små avvikelser runt sjöängen och där värden får bestämma när första och andra frukost ska intas. Det får sammanfattas som – lyckat. Denna runda kan komma att bli lite annorlunda…

Andreas Viberg har skådat björn vid Enköping. Har nu också skådat fåglar på Björn. Höstens hala hällar kan vara farliga. Läs Andreas berättelse.

Planeringen av Lundbydammen (mer om det under Restaurering av …) fortgår. Konsekvensutredning och remissrunda. Fräsningen av södra sidan är klar och dämmet bör vara tätat före vintern. (Försening pågår.)

Under kommande vinter kommer naturvårdskötsel att utföras inom reservatet. Till en början manuell gallring i förtätade skogspartier för ljusinsläpp och fornlämningsskydd. När tjälen slår till kommer också maskinell gallring vara möjlig. Det här kan påverka vårt holkbestånd. Länsstyrelsen uppdragsgivare till två entreprenörer.

Angarngruppens egen naturvårsaktivitet inriktar sig nu på holkkoll. Vi befarar att fåglarnas ungar inte fick tillräckligt med insekter på grund av kall vår. Det och annat ska vi nu undersöka.

Lättare att se Dagens Angarnobsar. Under rubriken Obsar och rapportering högst upp, finner du en länk till dagens Angarnobsar!

Angarngruppens program våren 2016. (2015-11-10)

Dämmet är nu lagat och luckan helt stängd. Mats eftersträvar att nivån ska ligga kring 9,50 ett tag framöver. Kan vara till fördel på de nyfrästa ytorna. (2015-11-11)

KOMMANDE AKTIVITETER

Onsdag 4 november. Jubileumsmånadsrunda.  Samling vid Örsta 07.30. Följ pilen. Värd: Björn Nordling.

Lördag 7 november. Naturvårdsdag Vi provar med naturvård innan snön kommer. Holkrensning.. Samling kl. 09:00 vid förrådet vid ”Naturrum”. Samordnare: Björn Nordling.

Onsdag 2 december. Månadsrunda. Samling vid Örsta 08.30. Värd: Gunnar Hesse.

Frostig höst

Juvenile hona Adult hane Blå Kärrhök ca.80m. 2015- 10-06 Kl. 1425Blå kärrhök juvenil hona – adult hane ca. 80m. 2015-10-06  Kl. 14:25 Christer Brostam.

Fler av Christer Brostams stilstudier av blå kärrhök under Obsar Fågelbetraktelser.

Inte tioårsjubileumsrundan – men den före. Nu kan du läsa om det var frost på oktoberrundan och se om korna fortfarande var på bete – och framförallt, vilka fåglar som var kvar. Tryggve Engdahl var där och skrev och du kan läsa här.

Ingemar Linds filmer har du säkert läst om på förra inlägget. Men inte om något om Bertil Johansson som förklarade funktion och svarade på frågor om Artportalen den 15 september. Informationen och påföljande diskussioner blev så intressanta att några anteckningar från mötet inte hanns med. Vi visar en bild istället.

Bertil Johansson med diskussionsgrupp. Foto Karin Hendahl

Planeringen av Lundbydammen (mer om det under Restaurering av …) fortgår. Konsekvensutredning och remissrunda. Fräsningen av södra sidan är klar och dämmet bör vara tätat i vecka 43.

Under kommande vinter kommer naturvårdskötsel att utföras inom reservatet. Till en början manuell gallring i förtätade skogspartier för ljusinsläpp och fornlämningsskydd. När tjälen slår till kommer också maskinell gallring vara möjlig. Det här kan påverka vårt holkbestånd.

Månadsrundornas 10 års jubileum. Den 4 november har vi i tio år oförväget – oavbrutet –  kämpat, frusit och svettats  i alla vädertyper, den första onsdagen i varje månad. Från minus 27 grader till minst plus 27. Men vi har också njutit, glatts, överraskats och förvånats över alla upplevelser av fågellivet vid Angarnssjöängen, tillsammans med andra engagerade skådare. Konceptet med en värd som håller samman en grupp, där alla hjälper varandra med iakttagelser och artbestämning, där värden lägger upp vänstervarv eller högervarv, med små avvikelser runt sjöängen och där värden får bestämma när första och andra frukost ska intas. Det får sammanfattas som – lyckat. Denna runda kan komma att bli lite annorlunda…

Under Obsar – rapportering finner du en länk till dagens Angarnobsar! (2015-10-23)

KOMMANDE AKTIVITETER

Söndag 25 okt. Björns skärgård  Värd: Andreas Viberg. Angarngruppen besöker återigen ön Björn i norra Upplands skärgård. Björn är en ö längst ut i havsbandet som är trevlig att skåda på, och som framförallt om höstarna drar till sig rastande fåglar. Genom åren har många rariteter setts här, t.ex. eksångare, videsångare, blåstjärt och sibirisk piplärka. Är vindarna rätta kan man även ta del av ett fint sjöfågelsträck, även om det kan vara i senaste laget för det i slutet av oktober. Vi åker tidigt från Vallentuna (räkna med innan kl 05) och får båtskjuts ut till Björn från Fågelsundet så att vi är ute på ön i gryningen. På Björn går vi runt skådar som vi vill, dvs det är ingen ledarledd exkursion med skådning alla i samma grupp, men självklart delar vi med oss av våra kunskaper och observationer. Preliminärt lämnar vi ön vid 13-14-tiden. Medtag matsäck, varma kläder och stövlar eller höga kängor. Tubkikare är förstås bra om man vill spana ut över havet. Antalet platser är begränsat, och vid alltför stark vind kan turen komma att bli inställd/omlagd. Anmälan till Andreas Viberg på andreas.h.viberg snabela gmail.com, och uppge samtidigt om du har tillgång till bil eller var det bäst skulle fungera att hämta upp dig. Andreas gör inför turen upp en transportplan och försöker se till att så få bilar som möjligt behöver användas. Kostnad: Båt ca 250 kr per person (betalas kontant på plats), samt 18 kr/mil till bilägaren (delas av de i bilen). Tur och retur Vallentuna-Fågelsundet blir ca 36 mil. Vill man slippa den tidiga morgonen eller stanna kvar i Fågelsundet en natt, och kanske skåda i Ledskär, finns stugor att hyra i Fågelsundet.”

Onsdag 4 november. Jubileumsmånadsrunda. Samling vid Örsta 07.30. Värd: Björn Nordling.

Lördag 7 november. Naturvårdsdag Vi provar med naturvård innan snön kommer. Holkrensning och buskröjning. Samling kl. 09:00 vid förrådet vid ”Naturrum”. Samordnare: Björn Nordling.

Lååångsamt och tyyyst …

… är som alltid Ingemar Linds ledord.

 IMG_0007 IMG_0008

IMG_0012Vi har fått se Nordisk vildmark ”Mina drömmars skog”. Det finns inga dragspelare i skogen. Därför fick vi ostörda höra alla naturens ljud utan ledmotiv. Domherrens gnisslande ladugårdsdörr, lavskrikans version av kameraspegelns knäppande, plask på löv, tjäderns mer ovanliga närljud och älgens hummanden. Befriade från besvärande ljud ledsagade av Ingemars sonora röst, avnjöt fyrtiofyra snf-are och ”angarniter” en ”rörlig” stillfilm om domherrens familjeliv och en stillsam film från ett år i hemmaskogen. /Björn Nordling

En större piplärka har rapporterats v 39-40, från Angarnssjöängen. Drog en mängd skådare.

Tre nya rovfågelsbilder från sjöängen, tagna av Christer Brostam. (2015-10-05)

KOMMANDE AKTIVITETER

Lördag 3 okt. Väddö-exkursion Samling vid Brottby parkering kl 06:00. Därifrån gemensam bilåkning. Värd Anders Barkengren.

Onsdag 7 okt. Månadsrunda. Samling vid Örsta 07.30. Värd Stefan Paulin.

Söndag 25 okt. Björns skärgård  Värd: Andreas Viberg. Angarngruppen besöker återigen ön Björn i norra Upplands skärgård. Björn är en ö längst ut i havsbandet som är trevlig att skåda på, och som framförallt om höstarna drar till sig rastande fåglar. Genom åren har många rariteter setts här, t.ex. eksångare, videsångare, blåstjärt och sibirisk piplärka. Är vindarna rätta kan man även ta del av ett fint sjöfågelsträck, även om det kan vara i senaste laget för det i slutet av oktober. Vi åker tidigt från Vallentuna (räkna med innan kl 05) och får båtskjuts ut till Björn från Fågelsundet så att vi är ute på ön i gryningen. På Björn går vi runt skådar som vi vill, dvs det är ingen ledarledd exkursion med skådning alla i samma grupp, men självklart delar vi med oss av våra kunskaper och observationer. Preliminärt lämnar vi ön vid 13-14-tiden. Medtag matsäck, varma kläder och stövlar eller höga kängor. Tubkikare är förstås bra om man vill spana ut över havet. Antalet platser är begränsat, och vid alltför stark vind kan turen komma att bli inställd/omlagd. Anmälan till Andreas Viberg på andreas.h.viberg snabela gmail.com, och uppge samtidigt om du har tillgång till bil eller var det bäst skulle fungera att hämta upp dig. Andreas gör inför turen upp en transportplan och försöker se till att så få bilar som möjligt behöver användas. Kostnad: Båt ca 250 kr per person (betalas kontant på plats), samt 18 kr/mil till bilägaren (delas av de i bilen). Tur och retur Vallentuna-Fågelsundet blir ca 36 mil. Vill man slippa den tidiga morgonen eller stanna kvar i Fågelsundet en natt, och kanske skåda i Ledskär, finns stugor att hyra i Fågelsundet.”