Våra vårrapporter

Aprilrundan inleddes på frasigt frosttäcke. Vår nya styrelsemedlem Kerstin debuterar med frostnupen rapport. Mindre frostnupen debuterade Karin med värmande? väst, som ”Din värd i fågelvärlden”.

Vi ska inte bara se – Vi vill synas!  Mer om detta i nästa IB.

DSC03777Kopia  av 71 Debutant                                                   Trygg rygg att följa

Läs gärna om årsmöte och vattenrall i tidigare inlägg. Och eken som fortfarande står kvar.

Aprilrundan beskriven av Kerstin Nordenadler med bilder av Margareta Andersson.

Den gemensamma AG och StOF träffen drog 54 deltagare! Fick alla varsin art? Hur många det blev kommer i nästa inlägg, dvs på denna sida, tillsammans med mars artrallyresultat.

Lördag 12 april  Sträckräkning. Stå istället för gå. Något för dig som inte vill gå för långt! Tidig morgon till framåt eftermiddagen. Ring/skriv till Stefan Paulin som fördelar spanare till lämplig obsplats inom Vallentuna – Täby.

Onsdag 7 maj. Månadsrunda. Samling vid Örsta 07.30. Värd: Stefan Paulin.

Under maj månad inträffar ”Sittoglo” eller ”Big Sit” om det låter bättre. Vi kommer också att engagera oss i ”Gröna kilarnas dag”. Mer om detta senare. Eller smygtitta på programsidan.

Du vill slippa bevaka uppdateringar på den här sidan? PRENUMERERA och du får ett pling i datorn/mobilen och du hänger med. Se nedan.

En gång om året

ÅRSMÖTET den 27 mars

Ett knappt trettiotal medlemmar mötte upp till årsmötet den 27 mars. Till ny ledamot i styrelsen valdes Kerstin Nordenadler, medan styrelsens tidigare ledamöter alla omvaldes för ytterligare en period om ett år. Klubbens ekonomi är god och därmed kan medlemsavgifterna behållas intakta också under 2015.

2014rall                                                         Årets mottagare av Vattenrallen – Svante Söderholm, med omvald ordförande.          Foto Karin Hendahl

”Vattenrallen” överlämnades till Svante Söderholm med följande motivering: ”Svante Söderholm tilldelas Angarngruppens vandringspris Vattenrallen 2013 för sin sedan nära tjugo år tillbaka omfattande och med utomordentlig noggrannhet utförda inventering av Angarnssjöängens häckfågelfauna. Genom denna inventering har den kraftiga nedgång som fågellivet vid sjöängen undergått under senare år kunnat beläggas i skrift och faktiska antal. Detta arbete utgör nu ett viktigt underlag för en nödvändig restaurering av Angarnssjöängen.”

Efter årsmötesförhandlingarna och kaffepaus lyssnade vi så till Jan Sondell som initierat och engagerat föreläste om ortolansparven och de ansträngningar, som görs på olika håll för att vända den nedåtgående häckningstrenden för fågeln. Angarnssjöängen kommer att ingå i detta arbete från och med i år. Protokoll.

Hur det gick för den gamla eken. 

PÅ BRED FRONT

DSC03773

En skön dag vid Lundbydiket i spänd förväntan och avslappnad samvaro. Foto Björn Nordling

Mars månads artrally Summeras och presenteras snart.

Onsdag 2 april MÅNADSRUNDA. Samling vid Örsta 07.30. Värd: Karin Hendahl.

Lördag 5 april Exkursion i samarbete med StOF. Samling vid Örsta 07.30. Värd: Stefan Paulin. Hitta till Angarn.  Se också StOFs prgrm.

Lördag 12 april  Sträckräkning. Stå istället för gå. Något för dig som inte vill gå för långt! Tidig morgon till framåt eftermiddagen. Stefan Paulin fördelar spanare till lämplig obsplats.

Du vill slippa bevaka uppdateringar på den här sidan? PRENUMERERA och du får ett pling i datorn/mobilen. Se nedan.