ÅRSMÖTE 2020

INFÖR ÅRSMÖTET. Det är ingen risk att vi blir fler än 500 på årsmötet, så det kommer att genomföras, men med några ändringar. Vi vill gärna vara försiktiga och följa Folkhälsomyndighetens rekommendationer för hur vi möts i olika sammanhang. Känner du dig sjuk med symtom som snuva, hosta eller feber hoppar du ju naturligtvis över årets möte. Ändringarna består i “snabbare” årsmötesgenomgång, kort paus utan fika och som tidigare, föredrag om vitryggig hackspett. Mingla med omtanke!

Valberedningens förslag till styrelse och revisorer till årsmötet 2020:

Ordförande: Gunnar Hesse
Vice Ordförande: Ulric Ilvéus
Kassör: Stefan Paulin

Övriga ledamöter:
Helena Bonnevie
Svante Söderholm
Jens Johansen
Rolf Andersson
Björn Nordling
Karin Hendahl
Mattias Ödevidh

Revisor: Rolf Lindskog
Revisorsuppleant: Anita Melinder

Styrelsens förslag till valberedning till årsmötet 2020:
Ordförande och sammankallande: Per Gullberg
Övriga ledamöter:
Siw Rundgren
Andreas Viberg

(Publ 2020-03-12)


Antalet prenumeranter ökar. När du får epost om nytt inlägg – Uppdatera sidan här.

Sista styrelsemötet före årsmötet. Ulric Ilvéus, Jens Johansen, Hans-Georg Wallentinus, Gunnar Hesse, Karin Hendahl, Kjell Eriksson, Roffe Andersson, Stefan Paulin, Björn Nordling och Mathias Ödevidh. Foto Karin Hendahl. (Publ. 2020-03-05)

Mars månadsrunda lockade varken skådare eller fåglar i samma omfattning som rundan i februari. Kan det ha berott på det omväxlande vädret ? Sju tappra gjorde trots det en halvrunda. Gunnar Hesse raporterar.

Tofsvipa. Roffe Andersson

Glöm inte årsmötet!

Avledningsåker 2020. Ett försök med avledningsåker kommer göras 2020. Detta för att få betande fåglar att hålla sig på en begränsad yta. På den ”röda” åkern har Länsstyrelsen med hjälp av lantbrukaren på Åsta  sått vete. Det blir en fristad för vårens betande gäss och svanar. På omkringliggande åkrar kommer ”Hulken” att oregelbundet blåsas upp som fågelskrämma. ”Hulken” består av batteri, luftpump, lampor, elektronik och en ballongkropp. Se karta.

Länsstyrelsen hoppas på Angarngruppens hjälp med att observera fåglarnas fördelning över ytorna, för utvärdering av skrämmornas nyttaRapportera på Artportalen.

Följ vattenståndet.

 

KOMMANDE AKTIVITETER

Torsdag 26 mars  ÅRSMÖTEÅrsmötesförhandlingar.

Nya styrelsemedlemmar?  Blev det ett bra år? Vem får ”Årets vattenrall”?
Vitryggig hackspett i Sverige – hur går det? Den vitryggiga hackspetten – lövskogarnas fågel framför andra – tillhör idag en av landets mest akut hotade arter. Detta trots att den är relativt spridd i flera av våra grannländer. Hur kunde det gå så här? Kristoffer Stighäll, sedan 24 år projektledare för SNFs räddningsprojekt kring vitryggen och dess livsmiljöer, berättar om sina erfarenheter. Kristoffer har hjälp av ett stort nätverk med ideella personer. Skogsskydd, restaurering av miljöer, stödutfodring och utplanteringar är några metoder som används. Men räcker det? Vad behövs för att vitryggen ska klara sig? 19.00  Mathiasgården i Vallentuna  ⇑ Vitryggig hackspett. Foto Christer Brostam.

Lördag 28 mars. SAMEXKURSION runt sjöängen med StOF. Exkursion med tradition. De första vårgästerna anländer. Hinner vårens fåglar fram i tid. Påverkar klimatförändringar ankomsttiderna. Rastande snösparvar kan bli dagens X. Kan det vara dags för brun kärrhök, enkelbeckasin, skogssnäppa och sädesärla. Samling vid Örsta 07.30. Värd Stefan Paulin.

Blöt, blötare, blötast?

Antalet prenumeranter ökar. När du får epost om nytt inlägg – Uppdatera sidan här.

Sista styrelsemötet före årsmötet. Ulric Ilvéus, Jens Johansen, Hans-Georg Wallentinus, Gunnar Hesse, Karin Hendahl, Kjell Eriksson, Roffe Andersson, Stefan Paulin, Björn Nordling och Mathias Ödevidh. Foto Karin Hendahl. (Publ. 2020-03-05)

Mars månadsrunda lockade varken skådare eller fåglar i samma omfattning som rundan i februari. Kan det ha berott på det omväxlande vädret ? Sju tappra gjorde trots det en halvrunda. Gunnar Hesse raporterar.

Tofsvipa. Roffe Andersson

Glöm inte årsmötet!

Avledningsåker 2020. Ett försök med avledningsåker kommer göras 2020. Detta för att få betande fåglar att hålla sig på en begränsad yta. På den ”röda” åkern har Länsstyrelsen med hjälp av lantbrukaren på Åsta  sått vete. Det blir en fristad för vårens betande gäss och svanar. På omkringliggande åkrar kommer ”Hulken” att oregelbundet blåsas upp som fågelskrämma. ”Hulken” består av batteri, luftpump, lampor, elektronik och en ballongkropp.

Länsstyrelsen hoppas på Angarngruppens hjälp med att observera fåglarnas fördelning över ytorna, för utvärdering av skrämmornas nyttaRapportera på Artportalen.

Följ vattenståndet.

 

KOMMANDE AKTIVITETER

Torsdag 26 mars  ÅRSMÖTEÅrsmötesförhandlingar.

Nya styrelsemedlemmar?  Blev det ett bra år? Vem får ”Årets vattenrall”?
Vitryggig hackspett i Sverige – hur går det? Den vitryggiga hackspetten – lövskogarnas fågel framför andra – tillhör idag en av landets mest akut hotade arter. Detta trots att den är relativt spridd i flera av våra grannländer. Hur kunde det gå så här? Kristoffer Stighäll, sedan 24 år projektledare för SNFs räddningsprojekt kring vitryggen och dess livsmiljöer, berättar om sina erfarenheter. Kristoffer har hjälp av ett stort nätverk med ideella personer. Skogsskydd, restaurering av miljöer, stödutfodring och utplanteringar är några metoder som används. Men räcker det? Vad behövs för att vitryggen ska klara sig? 19.00  Mathiasgården i Vallentuna  ⇑ Vitryggig hackspett. Foto Christer Brostam.

Lördag 28 mars. SAMEXKURSION runt sjöängen med StOF. Exkursion med tradition. De första vårgästerna anländer. Hinner vårens fåglar fram i tid. Påverkar klimatförändringar ankomsttiderna. Rastande snösparvar kan bli dagens X. Kan det vara dags för brun kärrhök, enkelbeckasin, skogssnäppa och sädesärla. Samling vid Örsta 07.30. Värd Stefan Paulin.