Blåst på konfekten

Uppdatera sidan här. Gäller e-postmottagare.


Nyhetsbrev från länsstyrelsen. I ett utdrag från nyhetsbrevet kan du läsa om länsstyrelsen arbete med sjöängen. Betesavtal, fräsning, avledningsåker, odling för pollinatörer, renoveringar, vägen till Byksberget och parkeringsbekymmer. (Publ. 2020-04-08)

Bokstavligen “Blåst på konfekten” blev den som sökte svarthakad buskskvätta i det blåsiga torsdagsvädret, som skiljde sig starkt från onsdagens fina skådarväder.

En lyckad och välbesökt månadsrunda utan aprilskämt, piggade upp i coronatider med flera angarn-,sverige-och livskryss. Återigen har Gunnar Hesse knappat på tastaturen och fått fram en innehållsrik rapport från den 174:e rundan.

Påskharen närmar sig! Men är det en inhemsk art?

Nykläckt fågelskådare är också välkommen som medlem!

Krama gärna träd – men inte andra skådare!

Från förra inlägget ⇓

ANDRA GÅNGEN GILLT? Urban Lennartsson var först. Den 29 mars upptäcktes en liten oansenlig fågel vid Angarnssjöns utlopp. Registrerades på Artportalen med foto, som svarthakad buskskvätta, en hona, där vissa karaktärsdrag kunde skönjas.
Följande dagar blev det “drag” via Artportalen och Band. Skvättan fick finna sig i att bli uttittad i sina födosök .

Varför andra gången gillt? Klippt från Stefan Paulins Artbeskrivningar. (Finns under “Obsar” på Menyn.)

1830 Obestämd svarthakad – / vitgumpad buskskvätta. Saxicola torquatus / maurus
Mycket sällsynt. Antal fynd: 1. Oktober
Rastande. 13 oktober 1996. 1 1k-fågel rastade vid Klosterbacken. Upptäcktes av Jan Andersson, som blev enda observatör.
Vi observationstillfället var dessa två arter endast raser av svarthakad buskskvätta. Och fyndet blev aldrig bestämt till ras.”

Ingen verkar tvivla på att det nu är en svarthakad buskskvätta och då är det en ny art att lägga till på angarnlistan. Roland Olsson var på plats vid utloppet den 31 mars och tog bilder.

Populärt. Uppåt  100 skådare har under tre dagar registrerat fågeln på Artportalen.

 

 


När man inte har tele. Den sitter långt bort mellan 4:an och 5:an. Foto Björn Nordling


Det kan komma nya förhållningsregler pga Coronavirus som påverkar våra aktiviteter. Håll dig uppdaterad här.

KOMMANDE AKTIVITETER 

Tillsvidare gäller för våra sammankomster: – Kom inte om Du känner Dig det minsta krasslig. – Samåk inte, om inte samma familj. – Håll tvåmetersavstånd minst. – Låna inte varandras grejer, såsom kikare och pennor. – Ingen deltagarlista. – Inga artlistor delas ut, ta med egna. Vi delar upp oss i grupper om högst tio/femton personer om över femton personer kommer.

Lördag 25 april. SNF Vallentuna. Samling vid Örsta 07.30. Värdar Gunnar Hesse och Stefan Paulin.

Onsdag 6 maj. MÅNADSRUNDA. Samling vid Örsta 07.30. Värd Per Gullberg.

NY ART I SJÖÄNGEN

Uppdatera sidan här. Gäller e-postmottagare.

ANDRA GÅNGEN GILLT? Urban Lennartsson var först. Den 29 mars upptäcktes en liten oansenlig fågel vid Angarnssjöns utlopp. Registrerades på Artportalen med foto, som svarthakad buskskvätta, en hona, där vissa karaktärsdrag kunde skönjas.
Följande dagar blev det “drag” via Artportalen och Band. Skvättan fick finna sig i att bli uttittad i sina födosök .

Varför andra gången gillt? Klippt från Stefan Paulins Artbeskrivningar. (Finns under “Obsar” på Menyn.)

1830 Obestämd svarthakad – / vitgumpad buskskvätta. Saxicola torquatus / maurus
Mycket sällsynt. Antal fynd: 1. Oktober
Rastande. 13 oktober 1996. 1 1k-fågel rastade vid Klosterbacken. Upptäcktes av Jan Andersson, som blev enda observatör.
Vi observationstillfället var dessa två arter endast raser av svarthakad buskskvätta. Och fyndet blev aldrig bestämt till ras.”

Ingen verkar tvivla på att det nu är en svarthakad buskskvätta och då är det en ny art att lägga till på angarnlistan. Roland Olsson var på plats vid utloppet den 31 mars och tog bilder.

Populärt. Uppåt  100 skådare har under tre dagar registrerat fågeln på Artportalen.

 

 


När man inte har tele. Den sitter långt bort mellan 4:an och 5:an. Foto Björn Nordling

Månadsrundan 1 april Kommer inom kort.


Det kan komma nya förhållningsregler pga Coronavirus som påverkar våra aktiviteter. Håll dig uppdaterad här.

KOMMANDE AKTIVITETER 

Lördag 25 april. SNF Vallentuna. Samling vid Örsta 07.30. Värdar Gunnar Hesse och Stefan Paulin.

Onsdag 6 maj. MÅNADSRUNDA. Samling vid Örsta 07.30. Värd Per Gullberg.

En annorlunda angarnrunda

Uppdatera sidan här. Gäller e-postmottagare.


Vi nådde ända fram med informationen om årsmötet. Ingen kom. Men håll dig fortsatt uppdaterad via portalen. Någon gång måste vi slå till. Du kan prenumerera och slippa bevaka uppdateringar av den här sidan.

Nästan vår egen guldbro, har nu kommit på plats. Slänterna på vägen mot Byksberget väntar nu bara på att bli beströdda med lämpliga frösorter i ett försök att smälta in i omgivningen.

Den traditionella StOF- exkursionen blev något annorlunda, men med ett bra artantal, med några uppstickare i mindre storlekar. Gunnar Hesse berättar utförligt om hur det gick till.

Det är väl inte du som klämmer in bilen på Örstaparkeringen till de boendes förtret. Tänkte väl det. Parkeringarna runt om utnyttjas till bristningsgränsen, vilket kan hindra framkomligheten för lastfordon och jordbruksmaskiner. Vägen ner mot Midsommarberget är tillåten för fordon med handikapptillstånd och de med ärende till fastigheterna. Ibland har en bom hindrat infarten vid Örsta. Länsstyrelsen och fastighetsägarna diskuterar lösning.

Snart är det PÅSK. Har också något med fåglar att göra.

För den som inte får/kan/inte hinner gå ut och skåda, rekommenderar vi aktuella fågelbilder och ibland annat på vår Facebookgrupp. Många duktiga fotografer med förträffliga bilder.

 

KOMMANDE AKTIVITETER

Onsdag 1 april. MÅNADSRUNDA. Du är välkommen, men det finns en del att tänka på. – Kom inte om Du känner Dig det minsta krasslig. – Samåk inte, om inte samma familj. – Håll tvåmetersavstånd minst. – Låna inte varandras grejer såsom kikare och pennor. – Ingen deltagarlista. – Inga artlistor delas ut, ta med egna. Vi delar upp oss i grupper om högst tio/femton personer om över femton personer kommer. Skåda väl! Samling vid Örsta 07.30. Värd Karin Hendahl.

Onsdag 1 april ”Hur gynnar vi den biologiska mångfalden vid Angarnssjöängen?” Programpunkten utgår och återkommer senare.

Vad står det på skylten? Någonting om tillträdesförbud från och med första april är jag säker på. Något att tänka på.

 

 

 

En tappad skinkmacka kan sprida svininfluensa till vildsvinen. Se anslag på rastplatserna.